SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
REFERENCE > Referenční listy


Referenční listy
GRUNTA, Kostel Nanebevzetí Panny Marie  (2023)
- Podchycení a zvýšení únosnosti základů
- Trysková injektáž

Rekonstrukce Paláce Dunaj, Praha 1  (2021-22)
- Podchycení objektu tryskovou injektáží
- Zajištění stavební jámy s dočasným kotvením
- Ocelové konstrukce a bárky
- Základové mikropiloty
- Založení stavebního jeřábu
- Bourací práce
- Zemní práce

> Císařské Lázně, Karlovy Vary  (2020-21)
- Podchycení objektu tryskovou injektáží
- Zajištění stavební jámy
- Základové mikropiloty
- Založení stavebního jeřábu

> Kostel Sv. Jakuba, Kutná Hora  (2020)
- Podchycení a zvýšení únosnosti základů
- Trysková injektáž

> DOCK 05, Praha - Libeň  (2019-20)
- Zajištění stavební jámy.
- Převrtávaná pilotová stěna, záporové pažení, dočasné kotvy, trysková injektáž

> Nová komunikace města Chomutov  (2019)
- Hlubinné založení mostních objektů, mostní estakády a opěrné zdi.
- Vrtané piloty

> Bytový dům Dejvická 4, Praha 6  (2019)
- Zvýšení únosnosti základových konstrukcí rekonstruovaného objektu.
- Trysková injektáž.

> Modernizace dálnice D1, úsek SO11a  (2018)
- Založení opěr a středního pilíře dálničního nadjezdu.
- Vrtané piloty

> Sanace skládky Dolní Třešňovec  (2017-18)
- Uzavření staré ekologické zátěže
- Doprůzkum, laboratorní zkoušky, podzemní těsnící jílocementová stěna, horizontální zakrytí a rekultivace

> Vestavba ve skladové hale FEI, Brno (2017) 
- Založení nové ocelové vestavby ve stávající hale
- Dodavatelská prováděcí dokumentace, založení na pilířích tryskové injektáže.

> Senovážné nám. 3, Praha 1  (2018)
- Založení nového objektu vícepodlažní hotelové budovy.
- Trysková injektáž

> Kastelský rybník, Vstiš  (2018)
- Zvýšení bezpečnosti hráze VD.
- Trysková injektáž - těsnící clona.

> Rekonstrukce objektu Menza UK FHS, Praha 7  (2018-19)
- Zvýšení únosnosti základových konstrukcí rekonstruovaného objektu.
- Trysková injektáž s vyztužením.

> Elišky Krásnohorské 5, Praha 1  (2018)
- Kompletní  realizace zajištění stavební jámy a výstavba podzemních garáží.
- Realizační projektová dokumentace, trysková injektáž, ocelové rozpěrné konstrukce, zemní práce, železobetonová konstrukce garáží.

> White Garden - Na Bělidle 23, Praha 5 (2017)
- Optimalizace realizační dokumentace pro zajištění stavební jámy, komplexní realizace zajištění, včetně výkopů jámy.
- Trysková injektáž, záporová stěna, dočasné kotvení, zemní práce

> Janáčkovo nábřeží 39, Praha 5  (2016-17)
- Komplexní dodávka na klíč - realizační projektová dokumentace, zajištění stavební jámy, zemní práce, výstavba podzemních garáží
- Trysková injektáž, záporová stěna, zemní práce, železobetonové konstrukce

> APUS Villa, Krakovská 13, Praha 1  (2016)
- Zajištění stavební jámy pro výstavbu podzemních garáží v centru Prahy.
- Trysková injektáž s vyztužením ocelovými trubkami, záporová stěna, kotvení pažících stěn, založení stavebního jeřábu, geodetický monitoring okolních konstrukcí.

> Podzemní garáže Janáčkovo nábřeží 25, Praha 5 (2014-15)
- Komplexní realizace zajištění stavební jámy a výstavba podzemních garáží
- Trysková injektáž, záporová stěna, dočasné kotvení, tahové mikropiloty, zemní práce, železobetonová konstrukce.

> Sanace toxické skládky Dolní Lipka  (2013-14)
- IG průzkum, laboratorní testy, polní zkouška, stabilizace a solidifikace tělesa skládky
- Soilmixing
- Těsnící a pažící bariéra (uzavřená jímka) a kotvení nové základové desky.
- Trysková injektáž, tahové mikropiloty.

> Rekonstrukce čerpací stanice Bruska  (2014)
- Zvýšení únosnosti stávající základové desky vodovodní nádrže.
- Průzkum podloží, trysková injektáž.

> PD Karlin Hall2 (Fórum Karlín), Praha 8  (2012)
- Zajištění stavební jámy podzemních garáží a založení nového objektu.
- Kotvené monolitické podzemní stěny, mikropiloty, vrtané piloty, podkladní betony.

> Palác Dlouhá 39, Praha 1  (2012)
- Zajištění stavební jámy a podchycení Paláce Dlouhá 39, v suterénu objektu.
- Trysková injektáž, výztužné ocelové konstrukce


> Retenční nádrž Jeneweinova, Brno  (2011)
- Zajištění dna kruhové šachty
- Trysková injektáž

MODRÁ u Děčína (2011)
- Sanace opěrné zdi
- Trysková injektáž

> KLEMENTINUM, ul. Křížovnická, Praha 1 (2011)
- Zajištění výkopů
- Trysková injektáž

> Čerpací šachty - Preston, UK (2011)
- Trysková injektáž

> Lom JIŘÍ, Vintířov (2011)
- Podchycení základů mostu
- Trysková injektáž

> Soukenická 25, Praha 1 (2010)
- Zajištění stavební jámy a založení objektu
- Trysková injektáž, zápory, mikropiloty, ocelová bárka, základová deska

> Polyfunkční dům KEYSTONE (2010)
- Založení stavební jámy
- Podzemní stěny, kotvy, piloty, zemní práce, trysková injektáž, základová deska

> Braňany - výsypky (2010)
- Zpevnění podloží
- Kotvy, injektáže, mikropiloty

> Založení stožárů VN Ledvice (2009)
- Trysková injektáž, mikropiloty, základové patky

> PPO Labe Křešice (2009)
- Protipovodňová opatření
- Trysková injektáž

> Tunel Dobrovského, Brno (2008)
- Podchycení stávajících budov, pažení výkopů kruhových šachet
- Trysková injektáž

> Rekonstrukce objektu Havlíčkova 3 - Praha 1 (2008 - 2009)
- Podchycení stávajícího objektu a zajištění stavební jámy
- Trysková injektáž, kotvy, mikropiloty, ocelové barky, stříkaný beton

> Most přes Lochkovské údolí (2007)
- Stavební jámy pro opěry a pilíře
- Mikrozápory, kotvy, zemní hřebíky, stříkaný beton

> Polyfunkční dům, Táborská 619, Praha 4 (2005 - 2006)
- Zajištění stavební jámy
- Mikrozápory, kotvy, hřebíky, stříkaný beton, trysková injektáž

> Bytový dům Mošnova, Praha 5 (2006)
- Zajištění stavební jámy
- Mikrozápory, kotvy, hřebíky, stříkaný beton, výkopy, podkladní beton

Vodní dílo Mostiště (2005)
- Oprava přehrady
- Trysková injektáž, injektáž

> AC Bubenské nábřeží – Praha 7 (2005)
- Zajištění stavební jámy
- Podzemní stěny, kotvy, výkopy, základová deska

> Polyfunkční dům VÍTKOV (2002)
- Zajištění stavební jámy
- Podzemní stěny, kotvy, piloty, zemní práce

> JDZ Soběslav (2000 a 2007)
- Těsnící a opěrné stěny
- Trysková injektáž, těsnící a pažící podzemní stěny, kotvy- vybrané stavby