SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Injektáže


Injektáže


> PRINCIP

Při injektáži se tekutou směsí, která následovně ztvrdne, vyplňují póry daného materiálu - zeminy, horniny, zdiva, ap. Tím se materiál zpevní a utěsní. Kromě tohoto klasického postupu, který se nazývá injektáž "penetrační" se uplatňují též zcela nové další metody injektáže "tryskové", "konsolidační" nebo "kompakční".


> POSTUP VÝROBY

Podle druhu materiálu, který má být injektován se provedou odpovídající injekční vrty. V pevné hornině nebo zdivu mohou být nevystrojené. Nejčastěji se však vystrojují umělohmotnými trubkami s perforací zakrytou gumovými manžetami, do vrtu vyplněného jílocementovou zálivkou. Je to postup obdobný tomu, který je znázorněn u mikropilot.


> ŘÍZENÍ PRACÍ

V současnosti se pro řízení složitějších prací používá v širokém měřítku počítačů. SOLETANCHE BACHY má provozně ověřené softwary pro návrh prací prací "CASTAUR", řízení injekční stanice "SINNUS 3E", zpracování dat "SPHINX", interpretaci "COGNAC", analýzu "SCAN 3D", monitoring "CYCLOPS" a "SAAM" . Tyto programy pracují v komplexním systému řízení.

INJ_rizeni_praci.jpg


> KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽ

Při těchto pracích se používá v největším rozsahu počítačové řízení postupu v závislosti na kontinuálním elektronickém monitoringu odezvy deformací (např. při podtunelování)


> INJEKČNÍ SMĚSI A ZAŘÍZENÍ

Injekčních směsí je velké množství, výběr závisí zejména na vlastnostech injektovaného materiálu. SOLETANCHE BACHY má patentovanou celou řadu speciálních směsí. Injektážní zařízení, tj. míchací stanice, vysokotlaká čerpadla, injekční hadice a obturátory, to vše podléhá neustálému vývoji a inovacím. V současné době se stále častěji používá elektronické vybavení a SOLETANCHE BACHY má takové moderní systémy k dispozici.


Injektáže  Injektáže

Zajištění dna stavební jámy injektáží


Zlepšení únosnosti základů injektáží


Injektáž štol a tunelů


Injekční clona přehrady