SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Mikropiloty


Mikropiloty


 > PRINCIP VÝROBY

1. VRTÁNÍ
Zvolená metoda vrtání závisí na geologických podmínkách a dalších okolnostech stavby. Nejčastěji se vrtá plnoprofilově na jílocementový nebo vodní výplach, s průměrem vrtu 100 až 250 mm.
 
2. VÝPLŇOVÁ ZÁLIVKA
Vrt je odspodu vyplněn cementovou zálivkou.

3. VÝZTUŽ
Návrh může využít různých typů ocelových prutů, I profilů ap. Nejčastěji jsou však používány silnostěnné trubky spojované na závity. V dolní části jsou perforované a opatřené gumovými manžetami pro injektáž.

4. INJEKTÁŽ
Kořen mikropiloty je upnut do horniny tlakovou injektáží cementovou směsí. Tím je zajištěno efektivní přenesení zatížení.

5. NAPOJENÍ KONSTRUKCE
U trubkových mikropilot může být spojení s konstrukcí snadno provedeno přes našroubovanou roznášecí hlavu.  
> POUŽITÍ

Díky malému průměru a možnosti vrtat šikmo mohou být mikropiloty výhodně použity zejména pro rekonstrukce základů stávajících objektů. Vhodné jsou i jako tahové prvky.


Mikropiloty  Mikropiloty


Vrtací souprava pro mikropiloty


Realizace mikropilot