SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Trysková injektáž


Trysková injektáž


> PRINCIP VÝROBY

Trysková injektáž je moderní metoda zlepšování základových půd. Principem je využití dynamické energie paprsku většinou cementové injekční směsi tryskané pod vysokým tlakem. Tím je zemina rozrušena a současně promísena se směsí, takže na místě vzniká kompozitní materiál z částic zeminy a cementu. Takto mohou být upravovány různé zeminy, od jílů až po balvanité štěrky, s odpovídajícími výsledky v rozsahu pevností 1 až 20 MPa.> METODA "MONOJET"

Po provedení vrtu se při pomalém pohybu vrtného nástroje vzhůru a jeho pomalém otáčení vhání do trysky nad břitem cementová injekční směs pod tlakem 30 - 50 MPa. Vytvoří se tak postupně sloup z tryskové injektáže o průměru 0,6 - 1,2 m, v závislosti na daných podmínkách.
TI-Monojet.jpg
1. Rotační vrtání
2. Konec vrtání
3. Začátek tryskání směsi
4. Vytahování vrtných tyčí
5. Následující vrty> METODA "DOUBLEJET"

Při této metodě se účinnost tryskání zlepšuje koaxiálně vháněným vzduchem pod tlakem 0,6 - 1,2 MPa. Průměr vytvořených sloupů tak dosahuje 0,8 - 1,8 m.
TI-Doublejet.jpg> JEDNOSMĚRNÁ INJEKTÁŽ

Obdobným způsobem, bez otáčení vrtného soutyčí při vytahování, lze v zemině vytvořit stěnové prvky, vhodné zejména pro omezení průsaků.
TI-PanelJet.jpg> MOŽNOSTI POUŽITÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE

Na níže uvedeném obrázku je patrná široká oblast geologických podmínek pro aplikaci této metody. Vzhledem k používání maloprofilového vrtání je často vítaná na staveništích se stísněnými podmínkami, kde není možno použít mechanismy jiných metod, například ve sklepení budov. Velmi vhodná je pro podchycování a rekonstrukce základů stávajících objektů, neboť lze dosáhnout vynikajícího přenosu zatížení z konstrukce na nově vybudovaný základový prvek.
TI-DosahTI.jpgTrysková injektáž  Trysková injektáž 

Provádění tryskové injektáže ve sklepních prostorách rekonstruovaného objektu


Typické základové prvky vytvořené tryskovou injektáží


Podchycení základů při rekonstrukci


Zajištění stavební jámy a přilehlého objektu


Zabezpečení tuneláže v nestabilních horninách


Zajištění hlubokých výkopů liniových staveb


Těsnění prostupů inženýrských sítí v podzemní stěně