SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Ekol. sanace znečištění


Ekologické sanace znečištění


> ENKAPSULACE ZNEČIŠTĚNÍ

Ložisko znečištění se trvale uzavře vybudováním nepropustné clony kolem znečištěné zóny. Vertikální bariéra je vytvořena z těsnících podzemních stěn, je vetknuta do nepropustného podloží pod znečištěnou zónou a obvykle doplněna vrchním nepropustným zakrytím celého ložiska znečištění. Pro vetknutí těsnící obvodové clony je možno využít přirozeného nepropustného podloží, a nebo je vytvořit injektáží. Při budování bariér se osvědčuje speciální těsnící a sorbentní směs ECOSOL®, popř. v kombinaci s geomembránami.


> ENKAPSULACE INJEKTÁŽÍ

Metoda sanace znečištění půdy in-situ, při které je injekční směs tlakově vháněna do pórů zeminy. Jejich zaplněním je znečištění enkapsulováno na místě a jeho další pohyb je zablokován. Zároveň dochází k obalení zrn a agregátů zeminy sorbentní směsí s parametry nastavenými na dané znečištění, které fixuje škodlivé látky. Obzvláště vhodná je technologie tryskové injektáže, zejména do stísněných provozních objektů a všude tam, kde nelze uplatnit klasické těsnící podzemní stěny.


> REAKČNÍ BARIÉRY

Reakční bariéra propouští podzemní vodu a současně z ní v reakční bráně odnímá kontaminanty. Jedná se o hydrogeologicky otevřenou, ale chemicky uzavřenou enkapsulaci. Aktivní reakční brány jsou vybavené vyměnitelnými filtry.

 
> DRENÁŽNÍ STĚNY

Drenážní podzemní stěny umožňují soustředit znečištěné podzemní vody do míst čerpacích studní. Systém DRAIN–PANEL® umožňuje spolehlivé provedení do hloubek 15 – 30 m, tl. 60 – 100 cm. Jednotlivé drenážní úseky mohou být samostatně kontrolovány.


> STABILIZACE – SOLIDIFIKACE

Toxické a jiné nebezpečné odpady se stabilizují a zpevňují do nepropustné matrice promícháním se speciální směsí (např. ECOSOL®), a to buď in-situ nebo v předem připravených formách a ochranných obalech. Takto vytvořené bloky inertního odpadu lze potom ukládat na běžné skládce.


Ekologické sanace znečištění  Ekologické sanace znečištění


Schéma enkapsulace znečištění


Schéma uzavření mraku znečištění injektáží


Schématický půdorys typem reakční bariéry


Výměna filtrů v reakční bráně


Schéma systému DRAIN-PANEL®