SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Podzemní stěny


Podzemní stěny

>> Podzemní stěny železobetonové monolitické

 > VODÍCÍ ZÍDKY

Před zahájením prací je třeba připravit zpevněnou pracovní plochu a vodící zídky. Ty plní několik velmi důležitých úkolů:
- určují polohu a zajišťují výškovou úroveň
- poskytují oporu pro výrobní operace
- poskytují zásobní prostor pro pažící suspenzi při zahájení těžby
- zajišťují stabilitu horní části rýhy


> TĚŽBA

Stabilita rýhy podzemní stěny je při těžbě udržována pažící bentonitovou suspenzí. Podle okolností se pro těžbu používají různé mechanismy,
nejčastěji však lanové a hydraulické drapáky. Tloušťka stěny je obvykle 60 cm a hloubka do 30 m i více. Hydrofréza dosáhne hloubek i přes 100 m.

Běžný pracovní postup sestává ze střídavého provádění
primárních lamel a následných sekundárních lamel mezi nimi.

 
> SPOJENÍ LAMEL

Pro zajištění dobrého styku lamel se obvykle používají na krajích primárních lamel při betonáži dočasné koutové pažnice. V náročných podmínkách se pro utěsnění styku lamel používá pažnicový systém STOPSOL, kterým se zabuduje do spáry těsnící pás waterstopu.


> ARMATURA

Do vytěžené lamely se osazuje armatura jako vcelku sestavený armokoš.


> BETONÁŽ

Lamela se nakonec betonuje litím přes betonářské kolony osazené až na dno. Beton vytlačuje pažící suspenzi, ta je odčerpávána a kolony dle potřeby postupně zkracovány. K betonáži se používá speciálně navržená směs a beton se nevibruje. Betonáž lamely musí proběhnout co nejrychleji a bez přerušení.

Schéma postupu při výrobě monolitických podzemních stěn.


> HYDROFRÉZY

Tento typ zařízení je určen především pro výrobu podzemních stěn nebo stěnových elementů do značných hloubek (více než 60 m) a do zemin o
zvýšené tvrdosti, kde nelze uplatnit konvenční drapák. Mini-hydroféza HL 4000 Compacte umožňuje navíc provádět podzemní stěny ve výškově i plošně stísněných podmínkách (pracovní výška už od 5 m)


 

 

Podzemní stěny  Podzemní stěny

 


>> Podzemní stěny těsnicí


> JÍLOCEMENTOVÉ STĚNY

Těžba zemního materiálu z rýhy je obvykle prováděna pod ochrannou výplní jílocementové suspenze, která po ztuhnutí vytvoří těleso vlastní stěny. Tloušťka stěny je nejčastěji 60 cm. Ve velmi propustných štěrcích je třeba počítat s úniky suspenze do velkých pórů, což může zvýšit její spotřebu lokálně na 2 až 3 násobek teoretického objemu. Při těžbě drapákem se postupuje jako u monolitických stěn, ale styky lamel se zajišťují přetěžením okrajů sousedních lamel.Jinou metodou je těžba pod bentonitovou suspenzí, s následnou výplní plastickým jílobetonem.

Velmi jednoduchou metodou je postup nazývaný „slurry trench“. Těžba se provádí rypadlem s prodlouženým ramenem a spodovou lžící. Někdy je výhodné těžit tímto způsobem rýhu širší, pouze pod bentonitovou suspenzí, a následně ji doplňovat štěrkopískem.> TENKÉ TĚSNÍCÍ STĚNY

Jedná se o relativně tenké podzemní stěny o tloušťce přibližně 10 cm. Zřizují se postupným vibračním zarážením ocelového profilu I, přičemž se na břitu vhání injekční směs z jílocementu a kamenné moučky. Při zpětném vytahování profilu se uvolňovaný prostor tlakově vyplňuje touto směsí. Následující zarážený prvek se částečně překrývá s prvkem předchozím a vzniká tak postupně souvislá stěna. Tato metoda je vhodná jen do zemin, kde lze úspěšně uplatnit vibrační techniku, a do max. hloubek 20 m.


> VERTIKÁLNÍ GEOMEMBRÁNY

Při náročných okolnostech, zejména při chemickém znečištění vody, lze spolehlivost a trvanlivost těsnícího účinku podzemních stěn dále zvýšit osazením geomembrány. Jedná se o svislé pásy z fólie HDPE spojované speciálními zámky. Lze je použít pro hloubky až do 30 m.


Pro menší hloubky existuje způsob instalace kontinuálního pásu obdobné fólie.

 

 

Podzemní stěny těsnící  Podzemní stěny těsnící

 >> Podzemní stěny železobetonové prefabrikované


PRINCIP VÝROBY


> TĚŽBA

Vodící zídky a mechanizmy jsou obdobné jako u monolitických podzemních stěn, těžba však probíhá kontinuálně, těsně před následným postupným osazováním prefabrikátů do vytěžené rýhy.


>PAŽÍCÍ SUSPENZE

  Pro pažení rýhy podzemní stěny se používá speciální samotuhnoucí suspenze. Tento výrobní postup uvedla SOLETANCHE na trh pod názvem PANOSOL®. Jsou však i možnosti kombinace s těžbou pod bentonitovou suspenzí.


> PREFABRIKÁTY

Z ekonomických důvodů jsou obvykle stejných nebo podobných rozměrů. Přitom je možno ve výrobě počítat s úpravami pro nutné výklenky nebo drážky. Zhotovují se z kvalitního hutného betonu standardními postupy. Rozměry jsou omezeny manipulační hmotností do 30 t.


> SPOJE

Provedení spojů závisí na okolnostech stavby. V bezvodém prostředí mohou být spoje bez těsnění. Často se styk prefabrikátů provádí se zámkem z půlkruhových drážek, těsněných gumovou hadicí rozepnutou injekční směsí. Pro dokonalé těsnění styku i ve velmi náročných podmínkách má SOLETANCHE BACHY k dispozici své řešení s waterstopem upnutým injektáží do drážek sousedních panelů.> VODOTĚSNOST

Na vodotěsnost prefabrikovaných stěn působí několik faktorů:
- těsnící účinek vrstvy samotuhnoucí suspenze za rubem panelů
- kvalitní hutný beton prefabrikátů
- těsnění v zámcích mezi prefabrikáty
- vyřešení styků panelů v lomech konstrukce a v jejich horizontálních stycích.


> POUŽITÍ

Výhodně se uplatní díky dobrému pohledovému povrchu jako trvalá konstrukce suterénů a stěn hloubených komunikací pro opěrné, nábřežní a přístavní zdi.

 

>> Podzemní stěny kombinované> PŘÍKLAD 1

Prefabrikovaná stěna kombinovaná ve spodní části s těsnící stěnou vetknutou až do nepropustného podloží. Dno výkopu lze při tomto řešení dobře odvodnit.


> PŘÍKLAD 2

Prefabrikovaná stěna kombinovaná s dočasnou záporovou stěnou v horní části. Zápory jsou vetknuty do koruny panelů.


> PŘÍKLAD 3

Prefabrikovaná stěna vetknutá patou do stěny z monolitického betonu, takže je schopna přenášet trvale vertikální zatížení z horní stavby.


> PŘÍKLAD 4

Vyztužená jílocementová podzemní stěna kombinuje výplň stěny jílocementovou směsí s vyztužením ocelovými nosnými prvky jako jsou I profily.
    
SOLETANCHE BACHY využila dlouholetých zkušeností s uvedenými materiály a výsledků rozsáhlých terénních zkoušek pro speciální návrhový postup, který byl již ověřen na mnoha různých stavbách. Tento typ stěn se používá obvykle pro dočasná pažení stavebních jam. V určitých podmínkách je ekonomicky výhodný.

Podzemní stěny kombinované a prefabrikované   Podzemní stěny kombinované a prefabrikované

 

 


Kruhové stěny pro podzemní zásobníky


Obvodové pažení velkých stavebních jam - pilířové opěry


Hloubené komunikační tunely


Obvodové konstrukce podzemních parkovišť


Zajištění hlubokých stavebních jam v městské zástavbě


Realizace podzemních stěn


Realizace podzemních stěn v proluce


Výroba podzemních stěn - rekonstrukce uvnitř budov


Pažená stavební jáma (Hotel Don Giovani, Praha)


Příklad hluboké stavební jámy v městském prostředí


Využití elementů podzemních stěn v suterénních prostorách vodního díla


Sanace toxické skládky těsnící stěnou ECOSOL (Spolana Neratovice)


Geokontejnment skládky těsnící podzemní stěnou (Kema Skalná)


Úpravy protipovodňových hrází tenkými podzemními stěnami