SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Piloty


Piloty


SOLETANCHE má zkušenosti s prováněním veškerých druhů vrtaných i beraněných pilot. Na požádání můžeme zajistit výběr vhodného typu, návrh i provedení pilotových základů. Jako příklady uvádíme dva typy piloty, které jsou pozoruhodné svými parametry.


> PILOTY STARSOL®

Jsou příkladem nového, nejprogresivnějšího typu CFA pilot, o průměru 60 až 120 cm, vyvinutého firmou SOLETANCHE BACHY. Vrtání se provádí průběžným spirálovým vrtákem najednou na celou hloubku a následující betonáž probíhá při vytahování vrtáku tlakově. Patu piloty je možno zavrtat i do velmi tvrdé horniny a vysoká kvalita betonáže je zaručena originálním řešením.

Celý výrobní postup je elektronicky monitorován a automaticky zaznamenáván systémem ENPASOL®. Výroba je mimořádně rychlá, únosnost pilot vyšší než u běžných vrtaných pilot a jejich kvalita snadno ověřitelná.


> PILOTY Z ELEMENTŮ PODZEMNÍCH STĚN

Jsou zhotovovány z půdorysné kombinace lamel těžených konvenčním drapákem. Jejich obecné výhody jsou:

- relativně velký obvod vzhledem k průřezu a z toho plynoucí větší plocha pláště 

- zvýšená únosnost v ohybu a vyšší přenos horizontálních zatížení oproti kruhovému průřezu, při nižší spotřebě oceli

- výhodný tvar pro napojení horní konstrukcePiloty  Piloty  

    Pilotážní souprava STARSOL


    Typické průřezy pilot ze stěnových elementů


    Realizace vrtných prací pro pilotové založení