SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Zlepšování zákl. zemin


Zlepšování základových zemin


> DYNAMICKÁ KONSOLIDACE

Při této metodě je zemina zhutněna několika sériemi pečlivě navržených úderů břemenem 15 - 25 t, volným pádem z výšky 20 - 30 m. Okamžité výsledky jsou dosaženy redukcí sedání v relaci 3 - 6 %, snížení objemu zeminy a zlepšení E - modulu násobkem 4 až 6. Hloubka zlepšení dosahuje 10 - 12 m. Lze použít pro většinu typů základových půd.


> ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE

Neúnosná zemina je hloubkově zhutněna a vyztužena pilíři ze štěrku o průměru 60 - 100 cm, hloubky obvykle 8 - 12 m. Přenos zatížení využívá bočního odporu zeminy. Konsolidace zeminy je také urychlena možností filtrace. Pilíře ze štěrku o úhlu vnitřního tření 37 - 41° zlepšují smykový odpor zeminy.


> SOIL - MIXING

Metodou soil-mixing se zpevní neúnosná zemina tím, že se v ní in-situ vytvoří zhutněné a stabilizované pilíře. Používá se patentovaná technologie "COLMIX", se speciální několikavřetenovou soupravou, pro promíchání a proinjektování zeminy.


> VERTIKÁLNÍ DRÉNY

Vertikální drény se používají pro odvodnění a urychlení konsolidace stlačitelných jílovitých zemin. Mohou být instalovány do hloubek 15 - 50 m. Účinnost závisí na rozteči drénů.


> KOMPAKČNÍ INJEKTÁŽ

Touto metodou dochází k bočnímu stlačení a zhutnění zeminy v dané hloubce, injektáží velmi husté maltové směsi. Vyžaduje pečlivý návrh a dobrý monitoring.


> VIBROFLOTACE

Vibroflotací se zhutňují písčité, kypré zeminy ponorným vibrátorem, za podpory vody nebo vzduchu, až do hloubek 40 - 50 m. Zhutněním se rovněž sníží propustnost v řádu 100 - 1000.

Zlepšování základových zemin  Zlepšování základových zemin


Provádění dynamické konsolidace na skládce SPOLANA Neratovice.


Provádění štěrkových pilířů


Souprava Colmix


Provádění vertikálních drénů


Ponorný vibrátor