SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Kotvy


Kotvy


> PRINCIP KOTVENÍ

Kotvou se přenáší tahová síla ze stavební konstrukce do základové půdy. Kotva je do základové půdy upnuta v oblasti svého kořene obvykle injektáží. Táhlo kotvy je ke konstrukci ukotveno v kotevní hlavě. Konstrukce kotvy může být různého typu, důležité je rozlišení, zda se jedná o kotvu dočasnou nebo trvalou se zvláštní ochranou. Táhlo kotvy se provádí z ocelových pramenců, tyčí, trubek ap.


 
> VÝROBNÍ POSTUP

Do provedeného vrtu vyplněného cementovou zálivkou, se zasune kotva. Po stanoveném zatvrdnutí zálivky a následné injektáži se osadí na konstrukci kotevní hlava a kotva se předepne dle požadavku projektu. Předpínání se uskutečňuje předepsaným postupem hydraulickým napínacím lisem.


Kotvy  KotvyPažení výkopů


Zachycení tlakových sil a vztlaků


Skalní svahy


Ukázka kotvené záporové stěny (Pod Kotlaskou, Praha)