SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
REFERENCE > Referenční listy


Referenční listy
> Retenční nádrž Jeneweinova, Brno  (2011)
- Zajištění dna kruhové šachty
- Trysková injektáž

MODRÁ u Děčína (2011)
- Sanace opěrné zdi
- Trysková injektáž


> KLEMENTINUM, ul. Křížovnická, Praha 1 (2011)
- Zajištění výkopů
- Trysková injektáž


> Čerpací šachty - Preston, UK (2011)
- Trysková injektáž


> Lom JIŘÍ, Vintířov (2011)
- Podchycení základů mostu
- Trysková injektáž


> Soukenická 25, Praha 1 (2010)
- Zajištění stavební jámy a založení objektu
- Trysková injektáž, zápory, mikropiloty, ocelová bárka, základová deska


> Polyfunkční dům KEYSTONE (2010)
- Založení stavební jámy
- Podzemní stěny, kotvy, piloty, zemní práce, trysková injektáž, základová deska


> Braňany - výsypky (2010)
- Zpevnění podloží
- Kotvy, injektáže, mikropiloty


> Založení stožárů VN Ledvice (2009)
- Trysková injektáž, mikropiloty, základové patky


> PPO Labe Křešice (2009)
- Protipovodňová opatření
- Trysková injektáž


> Tunel Dobrovského, Brno (2008)
- Podchycení stávajících budov, pažení výkopů kruhových šachet
- Trysková injektáž
 

> Rekonstrukce objektu Havlíčkova 3 - Praha 1 (2008 - 2009)
- Podchycení stávajícího objektu a zajištění stavební jámy
- Trysková injektáž, kotvy, mikropiloty, ocelové barky, stříkaný beton


> Most přes Lochkovské údolí (2007)
- Stavební jámy pro opěry a pilíře
- Mikrozápory, kotvy, zemní hřebíky, stříkaný beton


> Polyfunkční dům, Táborská 619, Praha 4 (2005 - 2006)
- Zajištění stavební jámy
- Mikrozápory, kotvy, hřebíky, stříkaný beton, trysková injektáž
 

> Bytový dům Mošnova, Praha 5 (2006)
- Zajištění stavební jámy
- Mikrozápory, kotvy, hřebíky, stříkaný beton, výkopy, podkladní beton


Vodní dílo Mostiště (2005)
- Oprava přehrady
- Trysková injektáž, injektáž
   
  
  > AC Bubenské nábřeží – Praha 7 (2005)
- Zajištění stavební jámy
- Podzemní stěny, kotvy, výkopy, základová deska


> Polyfunkční dům VÍTKOV (2002)
- Zajištění stavební jámy
- Podzemní stěny, kotvy, piloty, zemní práce


> JDZ Soběslav (2000 a 2007)
- Těsnící a opěrné stěny
- Trysková injektáž, těsnící a pažící podzemní stěny, kotvy
 


> SOLETANCHE - Sanace znečištění
- vybrané stavby