SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SOLETANCHE Česká republika s.r.o. je českou pobočkou jedné z největších mezinárodních geotechnických firem Soletanche Bachy. Od roku 1992 působíme samostatně na českém trhu a zajišťujeme veškeré práce speciálního zakládání staveb a ekologické sanace znečištění. Francouzská společnost SOLETANCHE je však v českých zemích známa již od 60. let, kdy se technickou pomocí, prodejem licencí a strojů, podílela při výstavbě metra v Praze.

SOLETANCHE Česká republika s.r.o. má kapacitu realizovat Váš projekt od studie proveditelnosti, přes realizační dokumentaci, po zhotovení vlastních technologií speciálního zakládání staveb, jako jsou podzemní stěny, trysková injektáž, klasické tlakové injektáže, mikropiloty, horninové kotvy, záporové pažení, piloty, různá zlepšování základových zemin, ekologické sanace znečištění a jiné.

AKTUALITY

5/4/2016 | Hledáme nové spolupracovníky

Nabízíme volné pracovní pozice

více >>

11/11/2011 | Pilotové založení pásové lávky

Bylo dokončeno pilotové založení pásové lávky na stavbě Bílina.

více >>