SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
ZÁKLADNÍ ÚDAJE > Systém kvality


Systém kvality


> SOLETANCHE Česká republika s.r.o. má pro speciální zakládání staveb a sanace znečištění horninového prostředí zaveden a udržován systém managementu odpovídající následujícím požadavkům:


- ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality)
- ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu)
- ČSN OHSAS 18001: 2008 (systém managementu bezp. a ochr. zdraví při práci)

QMSEMSSM BOZP

> SOLETANCHE Česká republika s.r.o. má pro uvedené systémy zavedenu a uplatňovánu certifikovanou politiku společnosti: