SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
ZÁKLADNÍ ÚDAJE > Aktuality


Aktuality


Císařské Lázně Karlovy Vary

Úspěšně bylo dokončeno podchycení objektu tryskovou injektáží, zajištění stavební jámy, základové mikropiloty a založení stavebního jeřábu.
 
[ 18. ledna 2021 | Autor: Martin Růžička ]
 
Bližší informace jsou uvedeny v části Referenční listy: