SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Betonové pilíře CMC


Na začátku 90. let patentovala společnost Menard technologii betonových pilířů CMC (Controlled Modulus Columns). Rychlost realizace, žádný vytěžený materiál a malé sedání půdy jsou jen některé z charakteristických rysů, které odlišují CMC od jiných technologií vytváření pilířů. Kromě toho se pilíře díky své velké únosnosti rychle staly ekonomickou alternativou k typickým pilotovým základům. Dnes má společnost Menard kromě jedné z nejlepších technologií také globální zkušenosti s prováděním pilířů CMC, což umožňuje jejich optimální a bezpečné používání.

Popis

Speciálně navržený posuvný vrták, který je umístěn na stroji vybaveném hlavicí s vysokým krouticím momentem a svislým statickým tlakem, přenáší půdu v horizontálním směru vzhledem k ose otvoru. Po přenesení zeminy mimo oblast pilíře se pod tlakem provádí injektáž betonové směsi. Druh injektované směsi se volí tak, aby se dosáhlo předem stanoveného poměru tuhosti pilířů vůči okolní půdě. Výsledkem je kompozit půdy a pilířů, které pracují jako jednotná struktura se zvýšenou únosností. Způsob provedení pilíře nezpůsobuje prakticky žádné poškození povrchu oblasti a negeneruje vibrace, které by byly nebezpečné pro životní prostředí. Produktivita práce dosahuje až několika set bm pilířů za směnu. Při vrtání jsou zaznamenávány parametry vytváření pilíře, což umožňuje zajistit kontinuitu a stálou kontrolu stavu půdy na daném místě. Pod homogenně zatížené konstrukce, jako jsou silniční násypy nebo základové desky, se vytváří základový překlad, který přenáší zatížení z konstrukce na hlavice pilířů rovnoměrným způsobem, a zároveň minimalizuje síly, které způsobují prorážení. Tato vrstva je vytvořena z dobře zahuštěného nesoudržného materiálu s parametry, které jsou závislé na typu konstrukce a půdních podmínkách.

Využití

Pilíře CMC je možné využívat téměř ve všech půdních podmínkách. Technologie se ověřuje mj. v sypkých pískách, měkce plastických zeminách, organických půdách (rašelina, naplaveniny, gyttja) s obsahem vlhkosti nad 100%, a v půdách antropogenního původu (nekontrolované násypy, výsypky).

Délka pilířů CMC závisí na velikosti zatížení a podmínkách dovoleného sedání, což se promítá do délky zakotvení v únosných půdách. Veškeré druhy pozemních, infrastrukturních a specializovaných staveb představují prostor k využití přímého zakládání na podloží, které je zpevněné pilíři CMC. Jedná se o alternativní řešení k nepřímému zakládání.

V závislosti na zatížení pilíře se vybírá:
• průměr vrtáku od 0,25 m do 0,60 m,
• odstup mezi pilíři obvykle v rozmezí od 1,2 m do 2,5 m, obdélníkové nebo trojúhelníkové uspořádání pilířů.